Home

Een nieuw opleidingssysteem

Voor veel projectleiders is het een probleem om een 'gewone' cursus te volgen:

 • Ze hebben geen tijd om meerdere keren een dag uit hun werk weg te blijven.
 • Ze zijn met te weinig om een cursus voor hun eigen bedrijf te organiseren.
 • Ze zijn te verschillend in ervaring of opleidingswensen om gezamenlijk een cursus te volgen.

Een ge´ndividualiseerd opleidingssysteem

Voor deze mensen hebben we nu een ge´ndividualiseerd systeem: A la Carte opleidingen.

Hoe werkt het?

 • Een projectleider wordt ingeschreven in het systeem en betaalt het inschrijfgeld.
 • De projectleider krijgt per email de reader van A la Carte
 • Hij zoekt in het menu over welk onderwerp hij meer af wil weten.
 • hij bestudeert het desbetreffende hoofdstuk uit de reader.
 • Als dat onvoldoende biedt, mailt hij aan alacarte@stefblom.nl met een nadere vraag
 • Hij onvangt dan ˛f aanvullende teksten of een verwijzing daarnaar;
 • of een opgave over de stof.
 • Via email krijgt de projectleider terugkoppeling.

Als een onderwerp zich niet leent voor afhandeling per mail (denk aan onderhandelen, conflicthanteren), dan wordt een afspraak gemaakt om bij de projectleider een trainingssessie te houden.

De projectleider betaalt voor de tijd die feitelijk besteed is aan ondersteuning.

Meer informatie? Mail naar

Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27