Home

De projectleider

Kenmerkende ondersteuning: opleidingen

Opleidingen zijn altijd op maat, maar de volgende patronen komen veel voor:

 1. Introductiecursus. Anderhalve dag. Vooral voor medewerkers die incidenteel met projecten te maken hebben.
 2. Basiscursus. Zes bijeenkomsten van een halve dag (ochtend, middag of avond), eens per week. Geschikt voor mensen die net beginnen met projecten.
 3. Cursus voor gevorderden. Tien bijeenkomsten van een halve dag om het begrip te verdiepen in zaken als doel en resultaat, faseren, teammanagement, onderhandelen, politiek en macht. Voor mensen die al projecten leiden.
 4. A la Carte. Projectmatig werken op afstand. Projectleiders kiezen een onderwerp, lezen daarover en maken opgaven. Terugkoppeling krijgen ze van de docent via email. Geschikt voor de meer 'harde' onderwerpen, in situaties waar een cursus practisch niet haalbaar is
 5. Voorbereiding IPMA-d. Acht dagdelen. Voor medewerkers die een carrière als projectmanager nastreven.

Kenmerkende problemen

Mensen die gewend zijn om in een lijnorganisatie te werken -en dat zijn de meeste mensen- vinden het lastig om hun draai te vinden in projecten.

Problemen die we vaak tegenkomen zijn:

 • het is lastig om eerst te denken in 'wat is het probleem' en pas daarna te gaan werken aan een oplossing
 • de onzekerheid van het werken in projecten maakt mensen nerveus
 • het is moeilijk om consequenties te trekken uit het feit dat het werken in projecten vraagt om veel communicatie en afstemming, om een voortdurende terugkoppeling van het bereikte naar de oorspronkelijke bedoeling
 • het vasthouden aan het beschreven resultaat en het gemaakte plan vraagt grote discipline
 • het afmaken van het project, de puntjes op de i, is erg lastig, zeker als er al weer nieuw werk staat te dringen

Ondersteuning van projectleiders en –medewerkers helpt hen de nodige vaardigheden en technieken te ontwikkelen.
Belangrijke onderwerpen daarbij zijn:

 • doel en resultaat: het definiëren van wat er opgeleverd moet worden
 • projectplan: het vormgeven van het project
 • plannen en beheersen: het dagelijks werk van de projectmanager
 • communiceren en rapporteren: het managen van de informatiestroom
 • leiderschap: omgaan met mensen
 • organisatiecultuur: omgaan met verschillen
 • onderhandelen: gedaan krijgen wat je wilt en de andere partij daarbij tevreden houden
 • procesmanagement: omgaan met onzekere ideeën en onbeheersbare partijen
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27