Home

Stef Blom

ir S.J.M. Blom
Ondersteuning in Management.
Geboren in 1947

Ik houd mij al meer dan 15 jaar bezig met projectmatig werken. Daarbij gaat het om zaken als optimaliseren van de organisatie, inrichting van het projectenbureau, opleiden van projectleiders en strategisch projectmanagement.

Ingenieur Elektrotechniek aan de TU Delft, afstudeerrichting Informatietheorie.

Na een uitstapje in de ontwikkeling van de kwaliteit van het universitaire onderwijs, ben ik in 1982 gaan werken voor de Open Universiteit als onderwijskundige.
Daar heb ik meegewerkt aan het opzetten van de strategie en het beleid ten aanzien van het gebruik van video en computer bij cursussen van de Open Universiteit.

In 1990 heb ik mij zelfstandig gevestigd als management adviseur en opleider, gespecialiseerd in Project Management. Ik heb diverse soorten cursussen ontworpen en gegeven, boeken geschreven over projectmanagement en ik ben actief binnen het Project Management Instituut Nederland, onder andere bij het organiseren van lezingen (groep Zuid Oost Nederland) en het verder ontwikkelen van verschillende deelgebieden van projectmanagement (Projectondersteuning, Procesmanagement en Theory of Constraints).

Klik op uitgevoerde opdrachten om een beeld te krijgen van mijn ervaring.

Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27