Home

Systemen

Typerende ondersteuning: assistentie

 1. Opzet van standaarden. Plan van Aanpak, rapportages, evaluatie en informatiebeheersing.
 2. Definieren van rollen en taken. Vastleggen van rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen en rond het project.
 3. Het projectenbureau. Ondersteuning voor projecten enerzijds en de leiding van de organisatie anderzijds. Opzet van het bureau in bemensing, begroting en hulpmiddelen.
 4. Systemen Opzet van systemen voor planning, budgettering, urenverantwoording, informatiebeheersing, projectarchivering, etc.

Systemen ondersteunen projecten, projectleiders, opdrachtgevers en de organisatie als geheel. Systemen geven standaarden, waardoor niet bij elk project het wiel weer opnieuw hoeft te worden uitgevonden.

Systemen die gebruikt worden bij projecten:

 • standaarddokumenten die door ieder project gebruikt (moeten) worden.
 • afbakening tussen project en lijn (i.h.b. rond resources)
 • methoden, zoals Theory of Constraints, Prince 2 of andere
 • ondersteuning van projectmanagers
 • project portfoliomanagement ter ondersteuning van de organisatie

Methoden worden onder andere ontwikkeld binnen IPMA Nederland. Stef Blom is lid (geweest) van de volgende studiegroepen binnen IPMA:

 • redactie van het boek 'Wegwijzer voor methoden bij projectmanagement'
 • procesmanagement
 • projectondersteuning
 • theory of constraints
 • Zuid Oost Nederland (regionale lezingen)
Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27