Home

Top tien tips voor het doen van projecten

In 23 jaar werken met projectmanagers kwamen vaak dezelfde problemen naar boven. Je houden aan de dingen die je bij een oude cursus geleerd hebt, is belangrijker dan een nieuwe cursus volgen.

  1. Met stip: werk nauwgezet met doel en resultaat. Het doel is: wat wil mijn opdrachtgever bereiken; het resultaat is: wat moet ik leveren. Vrijwel alle projecten gaan hier (ten dele) in de mist, van het opknappen van huizen tot de aanleg van de Betuwelijn. meer

  2. Let op verborgen doelen. Het doel dat de opdrachtgever aan de projectleider vertelt, is niet altijd datgene wat hij werkelijk wil, bv. bezuinigingen worden vaak verkocht als kwaliteitsverbetering. Politieke projecten dienen vaak meer de politicus dan de burger. meer

  3. Maak af waar je mee bezig bent. Het simultaan werken aan verschillende klussen maakt niet alleen dat je aan elke klus meer tijd kwijt bent, maar ook dat je alle klussen pas aan het eind van de looptijd oplevert. meer

  4. Laat je niet haasten. Door gestrest te gaan werken maak je meer fouten, die weer hersteld moeten worden. Het eindresultaat is extra vertraging. meer

  5. Communiceer uitgebreid. We denken vaak ten onrechte dat anderen snappen wat we bedoelen. Vertel het (nogmaals) voor alle zekerheid en controleer of je goed begrepen bent. Andersom: schroom niet om meer uitleg te vragen. Als je het gevoel hebt dat uitleg nodig is, is dat meestal terecht. meer

  6. Zorg bij de inzet van interne medewerkers voor een goed overleg tussen projectleider, lijnmanager en betrokken medewerker. Alleen overleg met de medewerker zorgt voor spanning bij zijn manager, alleen overleg met de manager leidt tot een niet-betrokken projectmedewerker. meer

  7. Betrek medewerker en lijnmanager bij herplanning. Als de planning verandert, moet duidelijk zijn of deze verandering ook past in de andere taken (planningen) van de betrokken medewerkers. Zorg dat dat zo spoedig mogelijk helder wordt. meer

  8. Geloof niet in sprookjes. Iedereen heeft een eigen kijk op de wereld. Daarom geloven verschillende mensen verschillende dingen. Zorg dat je visie altijd ter discussie staat om blikvernauwing te voorkomen. Wees als projectleider beslisvaardig, maar pas nadat je je breed laten adviseren. meer

  9. Geloof niet in sprookjes. De opdrachtgever is niet geÔnteresseerd in een snelle planning, maar in een snelle oplevering. Bij een onhaalbare planning is niemand gebaat (het levert bovendien meestal extra vertraging op). Dat geldt zowel voor tijdsplanning als voor financiŽle planning (begroting). meer

  10. Wellicht uiteindelijk toch de belangrijkste: doe de eenvoudige dingen goed, dan heb je meestal geen ingewikkelde dingen nodig. Er wordt veel gepraat over methoden, competenties, certificering, etc., ook door mensen die nooit geleerd hebben om duidelijke afspraken te maken en zich daaraan te houden, gegevens vast te leggen en te delen met anderen, eerlijk te zijn naar team en buitenwereld en hun best te doen om datgene te leveren waar de klant bij gebaat is. meer

Stef Blom    Ondersteuning in Management    www.stefblom.nl    045 - 521 04 27